Cele i działania

 

New European atlas on the prevention of AF-related stroke launched

27 November 2014

The Route Map and European Atlas on the prevention of AF-related stroke is a new, comprehensive report which shows what different countries in Europe are doing to improve the prevention of AF-related stroke. The report presents key data documenting the burden posed by AF-related strokes in different countries, highlights key issues and challenges in implementing best practice and provides examples of successful initiatives that have made a difference to patients.

Please click here to download the full interactive report.

Poland has a particularly high prevalence of AF compared to other European countries, with up to 18% of adults over 65 years of age having AF. One third of strokes admitted to hospital are due to AF. Poland includes stroke as a key target in its national health strategy, however there are no targeted policies on the prevention of AF-related stroke, nor is there any dedicated AF registry. Data on the availability of oral anticoagulation therapy are scarce, however studies suggest that up to 56% of AF patients do not receive appropriate therapy as recommended by clinical guidelines.
  

Promowanie świadomości arytmii, diagnostyki, leczenia i poprawy jakości życia wśród pacjentów cierpiących na zaburzenia rytmu serca.

 

Cele:

 

 • Podniesienie świadomości zaburzeń rytmu serca
 • Poprawa diagnostyki arytmii
 • Poprawa jakości leczenia arytmii
 • Poprawa jakości życia pacjentów cierpiących na arytmie

 

Działania:

 • Wspólne zgromadzenie fundacji, specjalistów medycznych, komisje i ich sojuszników;
 • Wyjaśnianie wątpliwości i obaw dotyczących arytmii;

 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności specjalistów medycznych oraz osób związanych z medycyną;
 • Kultywowanie wieloośrodkowej i wielodyscyplinarnej współpracy badawczej;
 • Zapobieganie nagłym zgonom sercowym w grupach ryzyka;
 • Promowanie potrzeby i świadomości w zakresie zabiegów wszczepiania stymulatorów serca, ICD, zabiegów ablacji oraz innych metod leczenia arytmii;
 • Zapobieganie błędom diagnostycznym u pacjentów cierpiących na arytmię lub przejściowe zaburzenia świadomości;
 • Ocena i formułowanie potrzeb osób cierpiących na arytmie;
 • Promowanie ośrodków referencyjnych diagnozujących i leczących arytmie;
 • Zabezpieczenie lepszej opieki, prowadzącej do poprawy jakości życia pacjentów z arytmiami.

 

Czy wiesz?

 • Arytmie stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie.

 

Arrhythmia Alliance, PO Box 3697, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, CV37 8YL, UK.
+44 (0)1789 867 501 info@aa-international.org
www.heartrhythmcharity.org.uk | www.knowyourpulse.org | www.whrweek.org
Registered Charity No. 1107496 © Copyright Arrhythmia Alliance 2011
Stratford Web Design - Bright White Space